Obozy językowe 2018

NOWE TERMINY OBOZÓW


Wakacje z Dziuplą w przygotowaniu !!!

Kilka słów o projekcie

Obozy językowe realizowane są przez Stowarzyszenie Młodzieży Polskiej w RC od 2016 roku na obszarze Zaolzia oraz w Brnie, Pradze i Ostrawie.

Działania projektu zamierzone są na organizowanie obóz językowych w formie półkolonii dla polskich dzieci zamieszkałych w Republice Czeskiej.

Cele projektu:

- Stworzenie atrakcyjnej możliwości spędzania wakacji w polsko-języcznym środowisku 

- Poszerzanie zasobu słów uczestników obozu

- Szerzenie atrakcyjnej wiedzy o Polsce i polskiej kulturze

- Budowanie polskiej tożsamości narodowej wśród polskich dzieci mieszkających poza Zaolziem

- Budowanie polskiej tożsamości narodowej wśród dzieci z Zaolzia

Projekt wspiera:

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią
i Polakami za granicą